Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Socjoterapią oraz studia licencjackie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Praca w przedszkolu dostarcza mi ogromnej satysfakcji, przede wszystkim wtedy, kiedy widzę uśmiech na twarzach moich podopiecznych. Staram się wspierać w dziecku poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości oraz rozbudzać zrozumienie i szacunek do innych. W pracy skupiam się na tym, aby moje relacje z podopiecznymi były oparte na obustronnym zaufaniu oraz sympatii.