fptbty

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności Wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.
W pracy z dziećmi najważniejsza jest dla mnie relacja oparta na szacunku i zaufaniu.
Moim celem jest rozbudzanie u dzieci ciekawości do otaczającego świata oraz ich wszechstronny rozwój.